MÜŞTERİ PANELİ  
NEDEN KUŞ KONTROL?
Kuşlar her ne kadar doğanın kendine özgü eşsiz canlıları olsalar da, yaşam alanları ve alışkanlıkları insanla kesiştiği andan itibaren ve insan hayatı üzerinde olumsuz etki yapmaya başlamasıyla birlikte, mücadele edilmesi gereken canlı türü sınıfına girmektedir.
 
Kuşlar ile ilgili problemleri 3 grupta incelemek mümkündür:
Kuş dışkısı kötü görüntüsünün yanı sıra zamanla kazandığı asit özelliğiyle binanın boya ve sıvasında çürümeye, ayrıca yağmur suyu giderlerinin tıkanmasına neden olarak bina bakım ve temizlik maliyetlerini arttırırlar.
Havalandırma boşluklarında yuvalanan güvercinler ciddi problemlere yol açabilirler.
Kuşlar, Allerjik Alveolitlere bağlı allerjantlar ve aşağıdaki hastalık taşıyan organizmalar ile insan sağlığını tehdit etmektedirler.
Ornithosis  (Chlamydia psittaci): Doğrudan kuşlardan insana geçen bir mikroorganizmadır.
Cryptococcus Neoformans  ve Histoplasma Capsulatum: Kuş dışkılarında oluşan bir mantar türüdür. Hassas bünyeli kişilerde ölümcül hastalıklara neden olur.
Campylobacter SPP,
Eschericia Coli 0157,
Listeria SPP,
Salmonella SPP,
Vibrio Cholerae
Kuşlar tarafından taşındığı bilinen bu mikroorganizmalar su kaynaklarına ve doğrudan gıdaya bulaşarak ciddi gıda zehirlenmelerine neden olurlar.
Özellikle gıda işletmelerinde kemirgenler veya diğer haşere türleri kadar risk içerirler.
Yaz aylarında, kuş dışkıları kuruyarak toz haline dönüşür ve insanlar tarafından teneffüs edilebilir, açık pencerelerden binaların içlerine girebilir. Bu kurumuş partiküller solunum yolları ile ilgili ciddi problemlere neden olabilir.
 
Kuş dışkısı ıslak zeminde çok kaygan olduğundan insanlar için risk oluşturmaktadır. Bunun yanında yuvalar ve diğer atıklar,  bacaları ve su gider borularını tıkayarak yangın, gaz zehirlenmesi, su basması gibi riskleri oluşturmaktadır. Ayrıca, haşere istilasının doğrudan kaynağıdırlar ki mücadelesi uzun zaman almakta ve pahalıya mal olmaktadır.
Kuşlarla mücadele, diğer haşere mücadele yöntemlerinden oldukça farklıdır. ‘’ Kuş kontrol’’ çalışmasının başlıca prensibi, zararlı olarak kabul edilen türün veya popülasyonun, istenmeyen alandan uzak tutulmasından ibarettir.
Bu amaçla tasarlanmış farklı kontrol metotları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1-Kuşkonmaz
2-Kuş ağı
3-Kimyasal uzaklaştırıcılar
4-Kuş ipi
5-Görsel kaçırıcılar
6-Canlı yakalama tuzakları
 
Yukarıda anlatılan yöntemler içerisinden sadece fiziksel engelleme yöntemi olan kuşkonmaz ve kuş ağı uygulamalarını öncelikli olarak kullanmaktayız. Edindiğimiz tecrübe doğrultusunda görsel veya sesli kovucuların etkilerinin fazla olmadığını dolayısıyla kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin asıl olarak ‘’yalıtım’’ amaçlı çalışmalar olduğunu bilmekteyiz.